غذای ایرانی

غذای ایرانی

سفره ایرانی هزار رنگ است؛ هر خطه این سرزمین آداب خاصی برای سرو غذا دارند و تنوع خوراک‌ها به حدی است که اگر وارد یک شهر شوید انگار وارد دنیای جدیدی ازطعم‌ها شده‌اید. اگر از طعم‌های تکراری خسته شده‌اید و یا اگر قصد سفر دارید ما برایتان پیشنهادهای لذیذی داریم که هم خوردنی است هم خواندنی.