طاق بستان

طاق بستان

کرمانشاه

طاق بستان

14
Few Clouds

محوطه ی تاریخی طاق بستان در دامنه ی کوهی به همین نام و در کنار چشمه ای در شمال شرقی حاشیه ی شهر کرمانشاه واقع شده است. این مجموعه در قرن سوم میلادی ساخته و از ارزش هنری و تاریخی زیادی برخوردار است. شاهان ساسانی ابتدا نواحی اطراف تخت جمشید را برای تراشیدن تندیس های خود برگزیدند.

از زمان اردشیر دوم و شاهان پس از او طاق بستان را که در بین راه جاده ی ابریشم قرار داشت و دارای طبیعتی سرسبز و پرآب بود انتخاب کردند. آثاری نظیر سنگ نگاره ی تاج گذاری اردشیر دوم و همچنین دو طاق در طاق بستان وجود دارد که طاق کوچک تر شاهپور دوم و سوم و طاق بزرگ تر خسرو پرویز را به تصویر کشیده است . این نقش ها شکوه و عظمت پادشاهان دوران ساسانی را نمایش داده شده و تداعی کننده ی آن است که پادشاهان دارای فرّ ایزدی بوده و پادشاهی خود را از خداوند گرفته اند. سنگ نگاره ای از دوره ی قاجاریه شامل مجسمه ی محمدعلی میرزا پسر فتحعلی شاه قاجار همراه با کتیبه ای به خط نستعلیق نیز در این مجموعه حجاری شده است. در میان این سنگ نوشته ها اطلاعات ارزشمندی از پوشش، آیین و همچنین اهمیت موسیقی در آن زمان به چشم می خورد. در محوطه ی طاق بستان همچنین دریاچه ای از چشمه ای طبیعی در زیر نقش ها ایجاد شده است


افزودن دیدگاه جدید