لباس محلی

لباس محلی مردمان استان اردبیل

اردبیل را به دشت های فراخ و چشم نواز،سرزمین چشمه های آبگرم و هوای خنک می شناسیم؛ با شناخت نوع خاصی از لباس الوان که زنان این خطه بر تن می کنند زیبایی آن را دوچندان خواهیم دید. پوشاکی که از طبیعت تولید...

لباس محلی استان بوشهر

استان بوشهر به مرکزیت بندر بوشهر، منطقه ای در حاشیۀ خلیج فارس واقع در جنوب ایران است. این استان در سرتاسر غرب و سمت جنوبی اش با خلیج فارس احاطه شده و از این رو آب و هوای بسیار شرجی دارد. استان خوزستان...

لباس محلی مردمان چهار محال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری از استان های کوچک ایران محسوب می شود که از شمال و شرق به اصفهان، از غرب به خوزستان، از جنوب به استان کهگیلویه و بویراحمد و از شمال غربی به لرستان منتهی می شود. این استان مرتفع...

لباس محلی مردمان خراسان جنوبی

خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند استان شرقی ایران است که از جنوب به سیستان و بلوچستان و کرمان، از شمال به خراسان رضوی، از غرب به یزد و اصفهان، از شمال غربی به سمنان، و از جنوب غربی به یزد منتهی می شود. ا...

لباس محلی مردمان استان گلستان

استان گلستان به مرکزیت شهر گرگان واقع در شمال شرقی ایران است که از جنوب به استان سمنان، از شرق به خراسان شمالی، از شمال به کشور ترکمنستان و از غرب به استان مازندران محدود شده است. این مجاورت با مناطقی...