اطلاعیه شماره یک

اطلاعیه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

در زمینه تورهای جام جهانی فوتبال قطر – ۲۰۲۲

 

با عنایت به تمهیدات انجام شده، به منظور تسهیل در امر خرید تورهای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و تعیین دفاتر مجاز به فروش بسته های سفر، نظر به تصمیمات مورخ 21/۲/1401 و 30/۳/1401 جلسه کمیسیون انتخاب دفاتر اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری مشروحه زیر به عنوان دفاتر مجاز برای اجرای گشت های فوق الذكر، انتخاب گردیده‌اند؛ 

١- علی بابا 

۲- الی گشت 

۳- سام سیر 

۴- ماکان سفر جهان 

5- آمیتیس بال پارس 

سایر دفاتر با شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز صرفاً در صورت انعقاد قرارداد با یکی از شرکت های مذکور و اخذ عاملیت رسمی می توانند نسبت به فروش تور جام جهانی اقدام نمایند.

لذا هموطنان علاقمند، سفر به بازی های جام جهانی می‌توانند به صورت مستقیم از طریق پنج شرکت کارگزار اصلی و یا از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در سراسر کشور که قرارداد عاملیت با دفاتر منتخب را دارند، نسبت به خرید بسته سفر اقدام نمایند.

به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف، یا سوء استفاده احتمالی از سوی اشخاص غیر مجاز رعایت نکات زیر لازم می‌باشد:

      1-  اطمینان از مجاز و معتبر بودن فروشنده تور مسافرتی با مشاهده مجوز دفتر خدمات مسافرتی و قرارداد عاملیت از دفاتر منتخب.

     2- ضرورت عقد قرارداد ممهور وامضاء شده توسط مقام مجاز دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری (مجری تور) و اخذ یک نسخه کامل از آن.

     3- پرهیز از واریز هرگونه وجه به حساسی واسطه و اشخاص متفرقه و فاقد سمت مجاز.

     4- استعلام اعتبار دفتر فروش تور از ادارات کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان ها در صورت لزوم.

     5- توجه به قوانین فیفا که از سایت رسمی فیفا به آدرس http://www.fifa.com و اطلاعیه های صادره از فدراسیون فوتبال به آدرس http://www.fifa.ir قابل دسترس می باشد.

     6- همچنین اطلاعیه های وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی که متعاقباً از طریق روابط عمومی و از درگاه وزارت از طریق آدرس الکترونیکی http://www.visitiran.ir/fa اعلام می گردد.

 

 


افزودن دیدگاه جدید