آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

شهرری

آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

19
Few Clouds

آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) همانند دیگر زیارتگاه های بزرگ و معتبر در ابتدا شامل بنای حرم (قسمت اصلی و مرکزی) آن بود و به تدریج در طول سده های مختلف بناها و متعلقات دیگر پیرامون آن احداث شد و به صورت مجموعه ی بزرگ کنونی مشتمل بر حرم ها، رواق ها، مسجد، ایوان ها، صحن ها و دیگر آثار مربوطه و وابسته به آن درآمد.

این آرامگاه به همراه دو بقعه ی امامزاده حمزه (ع) و امامزاده طاهر (ع) یکی از مشهورترین زیارتگاه های شیعیان ایران بوده و مربوط به دوره ی ایلخانی، صفوی و قاجار است.بنای نخستین این آرامگاه را «محمد پسر زید داعی علوی» (قرن نهم میلادی) تعمیر اساسی کرد.

در دوره ی قاجار تزئینات کاشی کاری و آیینه کاری و تهیه و نصب درهای نقاشی، منبت و خاتم و تعمیر ضریح و احداث مناره های بلند و نماسازی صحن اصلی و صحن های دیگر مجموعه آستان انجام گرفت و همچنین پوشش گنبد حضرت عبدالعظیم (ع) با خشت های مسی زرین و احداث دو مناره ی بلند آن در سال 1270 هجری صورت پذیرفته است.


افزودن دیدگاه جدید