کاروانسرای تاج آباد

کاروانسرای تاج آباد

همدان

کاروانسرای تاج آباد

0
Few Clouds

این بنای تاریخی دربخش مرکزی و در روستای تاج آباد(رسول آباد سفلی) در کنار جاده همدان کرمانشاه قرار گرفته واز کاروانسراهای مهم استان و مربوط به عهد صفویه است. این کارونسرا با طرح پلان مدور و اتاقهای متعدد جهت استراحت مسافران و خریدوفروش اجناس بوده از دیگر امکانات آن چاه آب شرب و سیراب نمودن چهارپایان می باشد. در 25 كيلومتري شمال غرب شهر همدان ودر مسير راه عتاب عاليات ودر 500متري سمت راست جاده در داخل روستای رسول آباد سقلی ( تاج آباد)  كاروانسرايي قديمي همنام روستا قراردارد .اين بناي زيبا بجاي مانده از دوران صفویه مي باشد كه داراي يك حياط مدور مركزي است كه حجرات بر اطراف آن قرارگرفته است .اين اثر داراي دو طاقنماي تزئيني نيمه مدور چند وجهي با دو لنگه در چوبي است كه از آنجا به داخل اصطبلها وحجرات وصحن حياط ارتباط مي يابد .در قسمت جلو كاروانسرا مشرف به صحن حيا ط تعداد 26 حجره قراردارد. مصالح كاروانسرا ازآجر قرمز رنگ ب ابعاد مختلف وملاط ساروج بوده كه يكي از منزلگاههاي كاروانهاي مسیر غرب ايران محسوب مي شود ..اين اثر به شماره 1872 به ثبت آثار ملي ايران رسيده وهرگونه دخل وتصرف در عرصه وعيان اثر ممنوع وساخت وساز در حريم تابع ضوابط خاص حريم مي باشد.


افزودن دیدگاه جدید