رفتن به محتوای اصلی
بازار قزوین

بازار قزوین

قزوین

بازار قزوین

0
کمی ابری

کمی ابری

21°c

24%

06:10

17:10

مجموعه بازار قزوين يكي از باارزش ترين آثار به جامانده معماري شهر قزوين مي باشد. تاريخ ساخت اين مجموعه به دوره صفويه بازمي گردد اما قسمت اعظم بناهاي كنوني متعلق به دوره قاجار مي باشند. اين مجموعه باويژگي هاي خاص خود كه آن را از بازار ديگر شهرها متمايز مي سازد درگذشته شامل مراكز تجاري همانند سراها، مراكز فرهنگي- مذهبي مانند مدارس و مساجد و فضاهاي خدماتي مانند گرمابه و آب انبار بوده است كه بخشي از اين فضاها امروزه از بين رفته اند. پلان بازار قزوين كه طرحي شطرنجي دارد آن را به يك پلان طراحي شده شبيه مي سازد. از مهمترين فضاهاي بازار قزوين مي توان به مسجدالنبي (مسجد شاه)، سراي سعدالسلطنه، سراي وزير، سراي حاج رضا، سراي رضوي (سراي شاه)، تيمچه هاي روباز و سرپوشيده و راسته قيصريه اشاره نمود. همچنين به آثار ديگري مانند مدرسه التفاتيه، مسجد و مدرسه صالحيه اشاره نمود كه درحال حاضر ارتباط مستقيم آنها با بازار بر اثر احداث خيابان قطع گرديده است.
بازار قيصريه
اين راسته با طاق هاي آجري بلند در بين مسجدالنبي و سراي رضوي واقع گرديده است و سراي وزير را به چهارسوق بازار متصل مي سازد. قيصريه از شاخص هاي بازارهاي دوره صفويه بوده و معمولاً طراحي شده مي-باشند.
تيمچه روباز
بنايي دو طبقه با حياط مركزي بوده و شمال قيصريه واقع گرديده است اين تيمچه داراي دو ورودي و 53 حجره با درهاي ارسي مي باشد.
تيمچه سرپوشيده
اين بنا در جنوب قيصريه واقع گرديد و دو طبقه مي باشد فضاي مركزي توسط تاق و تويزه پوشش داده شده و فضاي زيبايي را ايجاد نموده است.
سراي رضوي (سراي شاه)
اين سرا در جنوب قيصريه واقع گرديده داراي دو طبقه و سه ورودي مي باشد. اين سرا متعلق به دوره قاجار بوده اما عقيده برخي بر اين است كه بنايي صفوي است در حال حاضر اين سرا از جمله سراهاي فعال بازار مي باشد.
سراي حاج رضا
اين سرا جزو زيباترين سراهاي قزوين بوده كه در حال حاضر داراي كاربري هاي نامناسب گرديده است. سرا از دو طبقه بوده كه يك طبقه¬ آن تخريب گرديده است. زيباترين قسمت بنا ورودي آن مي باشد كه داراي هشتي با گنبدي عظيم به همراه تزيينات و كاربندي است.
سراي وزير
سراي وزير در انتهاي بازار قيصريه و جنب مسجدالنبي قرار گرفته است. اين سرا نيز دو طبقه بوده و داراي ورودي شبيه سراي حاج رضا به سبك سراهاي قزوين مي باشد.
سراي سعدالسلطنه
سراي سعدالسلطنه به فرمان سعدالسلطنه حاكم قزوين در زمان قاجاريه ساخته شده است. اين سرا كامل-ترين نمونه كاروانسراهاي ايران بوده و به تنهايي داراي تمامي فضاهاي تجاري بازار مي باشد. اين سرا واجد حياط، شترخن، بارانداز، قيصريه و گرمابه بوده و در نوع خود بي¬نظير است.
 


افزودن دیدگاه جدید

درباره نحوه ثبت دیدگاه

نمایش ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • تارنماها و رایانامه‌ها به طور خودکار به لینک تیدیل می‌شوند.