آسباد نشتیفان

آسباد نشتیفان

خواف

آسباد نشتیفان

26
Few Clouds

آسباد ها یا آسیاب ‌های بادی نشتیفان خواف از بزرگ‌ترین مجموعه‌های خشت، گل و چوب بازمانده از دوره صفویه و بزرگ‌ترین و قدیمی ترین مجموعه آسبادهای جهان هستند. اغلب مورخین بنای آن ها را قبل از فتح ایران به دست مسلمین ذکر می کنند و برخی دیگر تکوین آنها را به 1700 سال قبل از میلاد مسیح مربوط می‌دانند.

ظهور آسبادها در نشتیفان به سبب بادهای قوی و مداوم 120 روزه در سیستان است. بادهایی که می‌وزند و با به حرکت در آوردن پره‌های چوبی این آسبادها باعث انتقال نیرو به سنگ های این آسیاب ها و آرد شدن گندم می‌شوند.

در حفره زیر سنگ‌های موجود در فضای داخلی این آسباد دستگاهی ابتدایی وجود دارد که بر اساسِ کارِ اهرم می‌تواند به جای ترمز سنگ‌ها را به هنگام لزوم از حرکت باز دارد. یک مشکل عمده در استفاده از آسبادها این بوده است که باد در تمامی طول سال نمی ‌وزیده است. در گذشته این منطقه آسباد نقش اساسی و ارزنده ‌ای در معیشت و روند زندگی مردمان داشته است.


افزودن دیدگاه جدید