شماره تلفن های ضروری

پلیس
110
آتش نشانی
125
اورژانس
115
پیش بینی آب و هوا
134
 
 
تقویم و اوقات شرعی
192
سامانه ملی سفر
09629
وزارت امور خارجه
61151 (21) 98+
فرودگاه امام خمینی
51001 (21) 98+
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
55121 (21) 98+
مرکز مدیریت راه های کشور
141 (21) 98+
گمرک جمهوری اسلامی ایران
82991 (21) 98+
دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری
66582014 (21) 98+


افزودن دیدگاه جدید