رفتن به محتوای اصلی
صنایع‌دستی سنگی

صنایع‌دستی سنگی

از قدیمی‌ترین و ماندگارترین صنایع‌دستی ایران صنایع‌دستی سنگی است و آثار سنگی مختلفی از گذشته به‌جامانده است نظیر نقش برجسته‌های نقش رستم فیروزآباد فارس و کتیبه‌ها و ستون‌های مستحکم تخت جمشید و مجسمه‌های شیر سنگی آرامگاه‌ها و سنگ‌نبشته‌ای مقابر و ...
ماده‌ی اولیه‌ی این هنر-صنعت، سنگ و مشتقات آن است و این سنگ‌ها به دودسته سنگ‌های زینتی و غیر زینتی تقسیم می‌شوند و این هنر-صنعت شامل زیرمجموعه‌هایی چون حجاری، حکاکی ، خراطی، مجسمه‌سازی، مرصع‌کاری و... است.