تماس با ما

دفتر مرکزی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

آدرس: تهران- خیابان آزادی - تقاطع یادگار امام

تلفن: 66582014 (21) 98+

آدرس سایت: www.mcth.ir

ایمیل: info@mcth.ir