تماس با ما

دفتر مرکزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران

آدرس: تهران- خیابان آزادی - تقاطع یادگار امام

تلفن:  61063000 (۲۱) ۹۸+

آدرس سایت: www.ichto.ir

ایمیل: info@ichto.ir