hero image
استان کرمان

استان کرمان

اگر دوست دارید در بهار از یک استان که بوی بهار می دهد و سرد نیست و خاطراتش تا مدتها به شیرینی کلمپه هایش در ذهنتان بماند کرمان یک پیشنهاد درجه اول است. در کرمان فقط یک ارگ وجود ندارد، در این شهر همه برگ های تاریخ صمیمانه حفظ شده اند. آنها سرزمین خشت های خاکی هستند. نگاهی به تاریخ نشان می دهد که هرچه به دلیل جور حکومت های غاصب در هر جای ایران امکان ادامه حیات نداشته است در کرمان با برخورداری از یکی از اصیل ترین ویژگی های انسان متمدن که هم زیستی و احترام به میراث فرهنگی بشری باشد امکان دوام یافته است. کافیست جنایت آغامحمدخان قاجار در کور کردن جوانان رشید این شهر را به یاد آورید اما کرمانی ها هیچوقت سر تسلیم فرود نیاورده اند، جنگیده اند و همیشه به این ایثارگری نیز مباهات کرده اند. انگار آسمان مخملین و لاجوردی که شاخصه این استان است در روح و روان این مردم بزرگمنش نیز رسوخ کرده است که دریادل و بلند طبع هستند. آنها صبور، قانع، تسلیم در برابر قضا و قدر الهی و خوشبین به گذر روزگار هستند. استانی که زیره اش آنقدر مشهور است که به ضرب المثل ها راه یافته است در چند سال اخیر با مس و تیم ها ورزشی صنعتی اش هم بیشتر شناخته شده است.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس