hero image
منبت کاری در استان البرز
hero image
منبت کاری در استان البرز

منبت کاری

ايجاد بُعد سوم بر روي چوب یکی از رشته های فعال صنایع دستی در استان البرز منبت کاری است که در سطح استان کارگاه های تولیدی شاخصی در این زمینه فعالیت می کنند. این حرفه شامل حکاکی و کنده کاری بر روی چوب می شود و هنرمندان منبت کار به کمک چند قلم و اسکنه ای فلزی نقوش زیبایی نظیر اسلیمی، ختایی و گل و مرغ را بر روی چوب با حوصله و ذوق هنری خود حک می کنند. پیشینه ‌این حرفه در کشورمان به ۱۵۰۰ سال پیش بازمی گردد و پس از ظهور اسلام در ایران و هم زمان با گسترش ساخت مساجد و مراکز اسلامی، در تزئین در و پنجره ها، منبر، رحل قرآن و … از این اثر هنری استفاده می گردد. منبت کاری در دوران حکومت صفویان همچون سایر رشته های هنری به شکوفایی و اوج خود می رسد، اما در دوران حکومت قاجار دوره رکودی را پشت سر می گذارد و درنهایت در زمان سلطنت پهلوی به دوران رونق خود بازمی گردد.