hero image
نخستین نمایشگاه بین المللی اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری در شهر تهران

نخستین نمایشگاه بین المللی اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری

هر ساله در تمامی کشورهای صاحب صنعت نمایشگاهی دنیا، نمایشگاههایی به منظور ترویج صنعت سفر و گردشگری برگزار می گردد، که به عنوان ابزاری مناسب برای به نمایش گذاشتن داشته های فرهنگی، تاریخی، طبیعی یا صنعتی آن کشور به کار گرفته می شود .برخی از این کشورها این نمایشگاه را برای معرفی سوابق تاریخی خود برپا می کنند و بعضی دیگر تلاش در ارائه دستاوردها و تلاشهای چند دهه اخیر جامعه خود برای پیشرفت و توسعه دارند، ولی همگی تا حد امکان و تا جایی که ظرفیت تاریخی شان اجازه دهد (و یا حتی فراتر از ظرفیت واقعی) نقبی به گذشته خود می زنند و آنچه را که از گذشتگان برایشان به میراث باقی مانده با تبلیغات بسیار به سایر جوامع معرفی میکنند.شناساندن ظرفیتهای توریستی شهرها در کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده اند موجب شده است تا صنعت گردشگری به یکی از مهمترین و یا حتی در بعضی، به اصلی ترین منبع درآمدهای ارزی این کشورها بدل شود. ولی آنچه در این بین مسلم و مسجل است اینکه این کشورهای موفق در شناسایی و یافتن توانمندیهای گردشگری سرزمین خود صحیح عمل کرده و در شناساندن آنها به سایر کشورها نیز از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند و در راستای این حرکت خود از نمایشگاهها نیز به عنوان یک ابزار بسیار مهم که در سطح بین المللی رسماً پذیرفته شده اند بهره می جویند. در کشوری همچون ایران که تنها سابقه تاریخی و فرهنگی تعداد انگشت شماری از کشورهای جهان با آن برابری می کنند هنوز اهمیت برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و صنایع وابسته در حدود لازم و مکفی برای بسیاری از دست اندر کاران این صنعت عیان نشده و یا به تعبیری می توان گفت که تاکنون ابزار و امکان لازم برای شکل گیری گسترده آن مهیا نبوده است.همواره نام کشورهایی مانند ایران، یونان، مصر، چین و ایتالیا یادآور تمدنهای باستانی و قدرت و عظمت این تمدنها در دورانی هستند که هنوز شالوده بسیای از کشورهای فعلی جهان پی ریزی نشده بود.
زمان برگزاری
26 سپتامبر 2018، ساعت 0:00-29 سپتامبر 2018، ساعت 0:00
4تا7شهریورماه1397