hero image
برگزاری مراسم نوروز در روستاهای تاریخی استان کردستان در شهر سنندج

برگزاری مراسم نوروز در روستاهای تاریخی استان کردستان

جشن نوروز به عنوان یکی از آیین های قدیمی در روزهای نخستین سال در مناطق شهری و روستاهای روستاهای پالنگان ،تنگیسر ،شیان ،نیر استان کردستان با حضور و استقبال پرشور مردم برگزار می شود. در این آیین سنتی مردم هر روستا با جمع شدن در یک مکان مشخص ضمن روشن کردن آتش با رقص محلی و خواندن آواز فرا رسیدن سال نو را جشن میگیرند.
زمان برگزاری
دهه اول فروردین ساعت 9صبح تا عصر